HUND MED HELLE

Gode vaner og aktiviteter kan bidra til et godt hundeliv, samt forebygge og løse problematferder.

Jeg har stort fokus på å skape trygge eiere som er i stand til å løse de utfordringene livet med hund måtte by på. Treningsmetodene som jeg bruker og lærer bort, er effektive, belønningsbaserte og uten bruk av straff eller tvang. Trening skal være gøy for både hund og eier!


Hjertet mitt brenner litt ekstra for de hundene som allerede har noen utfordringer, og mitt mål er å gi familiehunder et tilbud hvor både hundens og eierens velferd og behov står i fokus.  


Jeg er opptatt av at både folk og dyr skal trives i en undervisningssituasjon, og føle at de blir sett og hørt. Det er viktig med en god dialog med deg, som eier, for å finne gode løsninger og  på en forståelig måte og i passe store doser. 


Hund med Helle holder til i  Nannestad, like vest for Gardermoen og tilbyr:

  • Privattimer, atferdskonsultasjoner og et og annet kurs

  • Online kurs og konsultasjoner

click2.jpg